Wagenaar Consultancy

Met visie en know-how. Van binnenuit. Meer dan 29 jaar!

Organisatie van binnenuit in de pers:

Nico Jong (com2know.nl)

....... "Organisatie van binnenuit is een van die zeldzame eyeopeners die een breed publiek verdienen. In de persoon van Bonne Wagenaar heeft Nederland zijn eigen Stephen Covey gevonden. Met dien verstande dat het boek van Wagenaar rijker en confronterender is dan De zeven eigenschappen. Tenminste, als je het gedachtegoed van Wagenaar op je in durft te laten werken. Een boek dat je niet meer loslaat."

Peter Vermeulen (Managementboek):

....... "Zoals de achterzijde van het boek doet vermoeden, mag: 'Organisatie van binnenuit' van Bonne Wagenaar met recht een uitdagend, vernieuwend en soms confronterend boek genoemd worden. Bonne Wagenaar neemt geen blad voor zijn mond. Hij weet u subliem op een goed leesbare en soms humoristische wijze duidelijk te maken hoe u en uw medewerkers functioneren binnen een organisatie. De ervaring van de auteur spat van de pagina's af. Het boek zal uw ogen openen en staat bovendien vol ideeën hoe u een organisatie met uw waardevolle medewerkers en uw voorbeeldgedrag van binnenuit kunt organiseren."

Nico Vreeswijk(Managementboek):

...... "Voor mij is het een boek dat ik vooraan in de boekenkast leg want in de komende maanden zal ik het er regelmatig bijpakken.

'Organisatie van binnenuit' lijkt een typisch HRM boek, niets is minder waar. Juist leidinggevenden, projectleiders, OR- leden etc. moeten dit boek lezen. Het opent je ogen en leert je om aannames terug te dringen en te kijken naar het groter geheel. Voor managementcursisten en MBA’ers die veelal een kunstje leren is het goed om bij de daadwerkelijke implementatie van hun projecten te realiseren door de slagingskans toeneemt aandacht aan de factor 'mens' te geven."

Pierre de winter (Managementboek):

"....Bonne Wagenaar -  sinds zeventien jaar consultant onder eigen naam -  begrijpt heel goed waar hij het over heeft. En dat heeft hij ook nog eens prettig leesbaar opgeschreven....."

- David Davidson (hrstrategie.nl):

"...Wagenaar vindt dat mensen altijd -  gewild of ongewild -  centraal staan in de organisatie: te vaak wordt gesleuteld aan dingen, harde zakelijke ingrediënten en te weinig aan de mens.

Dit terwijl systemen en ‘harde’ zaken kopieerbaar zijn en de samenstelling van het personeelsbestand in de eigen organisatie niet. Systemen, zo laat hij zien, zijn altijd ondergeschikt aan menselijke interactie voor het goed functioneren van een organisatie. Ook toon hij aan dat mensen de concurrentiekracht en het onderscheidend vermogen van een bedrijf kunnen vergroten. Wagenaar doet dit vanuit een aantal praktijkcases, waarin de interactie tussen mensen centraal staat. Hoofdvraag daarbij is: hoe krijg je ze zover?...."

-  Annett Keizer -  adviseur, coach, trainer (Loopbaanvisie, nr. 1, maart 2010):

Organisatie van binnenuit is een persoonlijk pleidooi voor 'bewust zijn'-  met de klemtoon op beide woorden -  want volgens de schrijver maken organisaties nog maar in zeer beperkte mate gebruik van wat hun werknemers als mens te bieden hebben. Werk hoort nog steeds niet bij het leven. (..........) Wagenaar geeft zijn levenslessen door aan de lezer, die hij vervolgens alle tijd geeft om deze lessen zelf in praktijk te brengen. Dat dit tijd nodig heeft is duidelijk. Wagenaar raadt aan het boek in de loop van een jaar drie keer te lezen zodat zijn lessen langzaam kunnen indalen en je nooit meer hetzelfde bent. Een aanrader voor iedereen die durft te veranderen.

redactie Arbo Magazine (Arbo Magazine nummer 1, januari 2010:

...... Bonne Wagenaar ziet een organisatie als een verzameling mensen. Van die mensen telt volgens hem niet alleen het stukje ‘werknemer’. Sterker nog, dat stuk mens is slechts een heel klein gedeelte. De mens van vlees en bloed in zijn totaliteit staat in dit boek centraal. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt duidelijk dat mensen niet leven als werknemer en als mens, maar uitsluitend als mens. Hiermee kan dit boek verhelderende inzichten opleveren!

E-mailen
Bellen
Map
Info