Wagenaar Consultancy

Met visie en know-how. Van binnenuit. Meer dan 29 jaar!

Individuele coaching


Het individu, de enige echte realiteit in de organisatie.

De confrontatie van het individu met de doelstellingen in een organisatie is een spanningsveld, of zou dat in ieder geval moeten zijn. De organisatiebehoefte en die van het individu lijken vaak verschillend, maar lopen in wezen parallel. De kunst is de behoefte aan ontwikkeling van de organisatie gelijk te laten lopen aan de behoefte tot ontwikkeling van het individu. En dat kan ...

De behoefte van de individuele mens is zich blijven ontwikkelen..., ook als die mens soms zelf andere dingen beweert.
Ontwikkeling blijkt de diepste drijfveer van de mens, de diepste wens en een noodzakelijkheid voor welbevinden. We hunkeren voortdurend naar iets nieuws, of dat nou grenzen verleggen is in sport of nieuwe postzegels verzamelen.

Het mentale gevolg van nieuwe gebieden veroveren is: plezier, genot en welbevinden.
Maar ook: onzekerheid, frustratie, angst, woede en onbegrip.
Noodzakelijk.

Waarom? Omdat we zo zijn. Het genot om iets nieuw te veroveren gaat vaak samen met de angst voor onbekendheid en falen.
Aanpassing aan wezenlijk nieuwe omstandigheden is vaak lastig in het begin en soms zelfs niet minder dan een worsteling. Dat komt omdat ons gedrag helemaal ingebed is in 'wat we gewend zijn te doen'.

Waar past onze individuele coaching in?

Het sneller en intelligenter leren van nieuwe zaken die ergens om gaan. Maar we zien coaching vooral als het opnieuw in balans leren brengen van iemands polariteiten.

Voor een leidinggevende kunnen die polariteiten bijvoorbeeld zijn:

  • Doel- en taakgerichtheid tegenover de rol die mensen daarin spelen
  • Het ‘willen controleren' tegenover 'durven loslaten'.
  • ‘Rationeel zijn' tegenover het durven vertrouwen op intuïtie.

Die polariteiten moeten steeds een nieuwe effectieve balans vormen, wil iemand succesvol en gelukkig zijn in zijn werk.

Hóe die balans eruit zou moeten en kunnen zien, is voor ieder mens, organisatie en ontwikkeling anders. Het belangrijkste is dat het individu een zo ruim mogelijke keuze heeft om alternatief gedrag te hebben.

Onze individuele coaching is erg effectief (we coachen vrijwel nooit meer dan 5 sessies).

Voor ons is coaching: leren in hoog tempo. Dus is er een plan, een afgesproken meetbaar eindresultaat en een duidelijk prijsafspraak.

Voor de gecoachte: hard werken, afstemming op zijn of haar specifieke manier 'van zijn', opdrachten met een relatie met de praktijk, ... en veel plezier en ontwikkeling.

Wij hebben nodig: contact met de context (meestal de leidinggevende) van de gecoachte en de bereidheid van de gecoachte om zich op andere paden te begeven dan de afgesleten.Wat zijn ontwikkelpunten in de praktijk?


 


E-mailen
Bellen
Map
Info