Wagenaar Consultancy

Met visie en know-how. Van binnenuit. Meer dan 29 jaar!

Structureel leiderschap

 

Wat maakt een leider tot een échte leider?

Het begrip leiderschap is omgeven door hypes en managementmodellen, variërend van kleuren tot nummers, van letterindelingen tot karaktertypologieën. Het aantal modellen en stijlen loopt in de honderden.
Ondanks de handigheid ervan, lijken de stijlen en indelingen vaak één ding te willen omzeilen: het simpele feit dat je de situatie van dit moment in de ogen moet durven kijken en daarnaar handelen. Je moet vooraan durven staan in een crisis, met je vuist op tafel kunnen slaan, je goed in wederzijdse afhankelijkheid durven te voelen, tegen kritiek kunnen en je mensen vertrouwen durven geven, om er een paar te noemen.

Daar zijn geen shortcuts voor. Kennis en informatie maken je misschien het knapste jongetje of meisje van de klas, maar wanneer er gehandeld moet worden op onbekend terrein, zijn er andere dingen belangrijker dan de kennis ‘Ik ben blauw’.

Het verbluffende feit is, dat trainingen ervoor zorgen dat mensen kúnnen leidinggeven, maar er vaak niet voor zorgen dat ze het in de praktijk ook doen (zie: download Traits).
Zo zoeken mensen vaak een oplossing uit gewoonte (en rationaliseren dat achteraf) en minder uit wat de situatie nodig heeft. Wanneer die twee uit elkaar lopen, wordt dat ineffectief. 

Wij hebben een visie op leidinggeven ontwikkeld die zich rechtstreeks richt op het vermogen leiding te kunnen geven, om om te gaan met de situatie van dit moment. Het is inzicht in de eigen persoonlijkheid en de reactie op de situatie in relatie tot de organisatie-context. 

We noemen die stijl van leidinggeven, 'structureel leidinggeven'.

In onze coaching werken we met casussen uit de eigen praktijk van de leidinggevende en geven we hem/haar de mogelijkheid zich in de gevonden oplossingen direct, maar veilig, te confronteren met eigen persoonlijkheid. Dit kan in groepsverband of individueel.

E-mailen
Bellen
Map
Info