WAGENAAR
CONSULTANCY


MENSENPOTENTIEEL IN ORGANISATIES

INDIVIDUELE COACHINGOntwikkeling is de diepste drijfveer van de mens


Individuele coaching is niet alleen het leren van iets nieuws of eigen ideeën spiegelen aan die van een ander. Coaching is vooral het opnieuw in balans leren brengen van polariteiten in jezelf.

Dat is vaak nodig omdat de omgeving andere eisen stelt aan je gedrag. Bijvoorbeeld wanneer je ander werk krijgt of wilt of omdat je werk sterk van karakter is veranderd. Maar ook wanneer je jezelf wilt heroriënteren op mogelijkheden.

Voor een leidinggevende kunnen die polariteiten bijvoorbeeld zijn:

Doel- en taakgerichtheid tegenover de rol die menselijkheid daarin speelt

Het ‘willen controleren' tegenover 'durven loslaten'.

‘Rationeel zijn' tegenover het durven vertrouwen op intuïtie.


Die polariteiten moeten dan weer een nieuwe effectieve balans vormen, wil iemand blijvend succesvol en gelukkig zijn in zijn werk.

Hóe die balans er voor iemand uit ziet, kan nooit objectief worden bepaald en hij is bij iedereen anders. Wanneer het voor een bepaalde persoon en/of zijn omgeving goed is, dan is het goed.


De aanpassing aan nieuwe omstandigheden is vaak lastig in het begin en soms zelfs niet minder dan een worsteling. Dat komt omdat ons gedrag helemaal ingebed is in 'wat we gewend zijn te doen'.

Als 'oplossing' kun je boeken gaan lezen of een cursus volgen. Dat werkt wel tot een bepaald niveau, maar lang niet altijd adequaat. Ons gedrag wordt niet alleen veroorzaakt door kennis en informatie, maar veel meer door wat we denken en vooral denken te weten. Een cursus blijft daardoor per definitie meer aan de 'buitenkant'.


Wanneer je kiest voor coaching, dan laat je eigenlijk een ander in je wereld toe om als het ware met je mee te kijken naar je handelen. Je nodigt iemand uit om je tips te geven, jezelf te laten confronteren met je gedrag, je ideeën en denkwereld. Dat maakt het tot een geweldig inspirerend proces, maar wel een waarin vertrouwen en deskundigheid op de eerste plaats komen.

Die (binnen)wereld ziet er bij iedereen anders uit. De een is 'een rationele denker' en een ander steunt voor 80% op zijn waarneming of op zijn gevoel en neemt beslissingen met zijn onderbuik om een paar verschillen te noemen.


De kunst van een goede coach is om zich af te kunnen stemmen op de wereld van die ander en hem te helpen vanuit diens referentiekader en niet alleen uit die van hemzelf.

Om een goede balans te vinden, voelen veel mensen op een bepaald moment de behoefte om samen met een coach eigen sterktes en zwaktes te benoemen, om blinde vlekken op te sporen en zelfbeperkende ideeën onder de loep te nemen. Dit alles om effectiever en succesvoller in hun werk te zijn en zich meer op hun plek te voelen.


Wat zijn ontwikkelpunten in de praktijk?

Voorbeelden

Terug