WAGENAAR
CONSULTANCY


MENSENPOTENTIEEL IN ORGANISATIES

TEAM EN SAMENWERKINGBij wondjes niet alleen een pleister plakken


Veel organisaties beoordelen de kwaliteit van samenwerking op het feit of er wel of niet problemen zijn. Maar toch moet je je niet te veel laten leiden door problemen, want wanneer die zichtbaar worden ben je al te laat; de meeste 'samenwerkingsproblemen' (of -verliezen) komen juist zonder naamkaartje eraan: verminderde effectiviteit, een minder dan optimale sfeer of gewoon niet halen wat je eruit kunt halen, zowel qua individu als organisatie.

Teamopbouw en eventuele interventie bij stagnatie daarvan heeft ondanks de duizenden verschijningsvormen (mensen zijn nou eenmaal verschillend), een duidelijke en begrijpelijke methodiek. Een team moet nu eenmaal bepaalde fases doorlopen om volwassen te worden. Dat is op zich het makkelijke deel.


Team- en samenwerkingsissues staan echter niet op zich, ze hebben altijd een context. Ze raken niet alleen aan karakters van mensen, onuitgesproken verwachtingen en vaag begrepen rollen, maar ook bijvoorbeeld aan een voor mensen minder:

Hoe goed uw mensen ook zijn, die context bepaalt bepaalt waar ‘de ziekte achter het symptoom’ ligt. De organisaties die niet een vinger achter die fundamenten van goede samenwerking weten te krijgen, blijven steeds weer werken aan geïsoleerde voorvallen. Dan blijft vaak alleen ‘teambuilding’ over als het geëigende middel (waarvan, zonder aanvullende maatregelen vaak de effecten alweer na twee weken zijn verdwenen).


De oplossingen om de onderliggende oorzaak (‘de ziekte achter het symptoom’) aan te pakken hebben de grootste hefboomwerking. Dat zijn relatief eenvoudige oplossingen die voor een groot en duurzaam effect zorgen.


Los van coaching van groepen, adviseren we daarom graag ook over verbeteringen in de context en voorwaarden van samenwerking in uw specifieke organisatie.


Plezier en effectiviteit blijken erg goed samen te gaan.

Bij teamproblemen, vraag jezelf af:

Van welke ziekte is dit een symptoom?


Geen heldere visie?

Minder adequate leiderschapsstijl?


Denk daarna pas aan ‘voorvallen en incidenten’.

Compenseer geen onvrede, creëer flow!

Terug