WAGENAAR
CONSULTANCY


MENSENPOTENTIEEL IN ORGANISATIES

TALENT ONTWIKKELINGBehoefte aan meer-dimensionaliteit


Wanneer we praten over de ontwikkeling en het vasthouden van talent, hebben we het te vaak over geld en andere materiële aspecten. We gaan ervan uit dat mensen hier blijven werken om de compensatie die we ze bieden.

‘Talent’ verwordt daarmee te vaak tot productiemiddel.

Het trieste is dat veel organisaties en mensen die waardering alleen maar lijken te kunnen verwoorden als uitdrukking in geld. Triester omdat het helemaal niet het gevoel van gewaardeerd worden of gemotiveerd worden kan raken.


In de eerste plaats bestaat talent uit mensen.

Mensen hebben behoefte aan waardering en ontwikkeling, Mensen hebben een diepe behoefte aan zo’n ontwikkeling op meerdere dimensies, of het nou zelf herkennen of niet.

Wij geloven sterk in een totale mensontwikkeling en zien die ontwikkeling vooral als een ontdekkingsreis naar de nog onontgonnen aspecten van iemands ‘eigen zijn’.

Wij zien vaak dat mensen willen werken voor een baas die hen zich laat ontplooien, meer nog dan voor een bepaalde organisatie of voor meer beloning. Blijkbaar staat die ontwikkeling hoog in de prioriteiten.


Daarom zien wij het aanbod van multi-dimensionale ontwikkeling, als de nummer 1 in het vasthouden van talent.

Wij bieden voor organisaties hulp bij die ontwikkeling van talent, groepsgewijs en individueel o.a. op basis van het boek ‘Organisatie van binnenuit’ van Bonne Wagenaar.


We bieden concepten als Incompany top 25 ontwikkeling en Rete, een combi van workshops, reflectie en leren vanuit praktijkcasussen in verschillende organisaties (jonge managers vanuit verschillende organisaties, kleine groep, 4 tot 6 bijeenkomsten per jaar; leren/spiegelen, persoonlijke groei en uitbouw van netwerk).

“De diepste bevrediging:

te weten dat je niet alleen hebt bijgeleerd, maar dat je als mens gegroeid bent”

Terug