WAGENAAR
CONSULTANCY


MENSENPOTENTIEEL IN ORGANISATIES

PROCESBEGELEIDINGAlles is een proces ..., of je het nou zo noemt of niet


Een resultaat in een proces, is maar de helft wanneer het gaat om mensen; de weg ernaartoe is de andere helft. Wanneer de organisatie een puur zakelijk gebeuren zou zijn, dan is het vooral het resultaat dat telt. Wanneer de organisatie (ook) een mensengebeuren is, dan is de tweede helft minstens net zo belangrijk. Het draagt bij aan een steviger sociaal contract, draagvlak en goodwill, …. of breekt dat af.

De weg naar een eindresultaat is een proces, ook wanneer dat niet officieel zo heet.

Sommige processen zijn relatief eenduidig of technisch (beslissen over een nieuw computersysteem), andere vragen meer overleg en inbreng van mensen en zijn daarmee veel complexer (visiebepaling in een organisatie). De wijze van totstandkoming van die laatste soort heeft ook grote effecten in andere gebieden van de organisatie.

Het proces zelf blijkt voor de mensen die erbij betrokken zijn vaak nog belangrijker dan het resultaat. Die ervaringen vormen immers de feitelijke en echte praktijk van goed of juist slecht sámen werken, gehoord worden, ertoe doen en gewaardeerd worden om mijn individuele kenmerken. We kunnen flyers ophangen in de organisatie over het belang van de rol van mensen, maar de dagelijkse praktijk bewijst de waarheid daarvan.

Het niet voldoende kunnen inschatten van de effecten van de kwaliteit van een proces op mensen, is een belangrijke oorzaak van verminderd draagvlak. Wanneer mensen zich niet voldoende gehoord voelen, zullen ze dat vaak niet zeggen en soms niet eens voor zichzelf kunnen verwoorden. Maar de gevolgen daarvan kom je in de organisatie zeker tegen op een andere plek en op een ander tijdstip.

De techniek van het begeleiden van een proces gaat verder dan iemand aan het woord laten, of weer het zoveelste 'rondje' langs mensen doen. Het is het energetisch verloop van een proces dat het effect bepaalt.

Goede procesbegeleiding gaat dus om een optimale mix van de kwaliteit van een proces aan de ene kant en een snel en kwalitatief hoogwaardig resultaat aan de andere kant.

De kans om met dat proces twee insecten in een klap te slaan is te mooi om te laten liggen.


Wij hebben uitgebreide ervaring met procesbegeleiding op diverse niveaus in organisaties en in meertalige (Engelse) en multiculturele omgevingen.

“Iedereen vraagt zich af waar de slechte  beoordeling van het management in het personeelsonderzoek vandaan komt . We geven veel informatie en houden regelmatig visie bijeenkomsten. We laten ze meepraten, maar niets lijkt te helpen.

Hebt u daar iets voor?”

Terug