WAGENAAR
CONSULTANCY


MENSENPOTENTIEEL IN ORGANISATIES

Leiderschap van binnenuit
Een revolutie in leiderschapsland


Leiderschap blijkt als potentie in ons lichaam opgeslagen. Niet alleen als ‘non-verbale communicatie’ of als ‘hoe kom ik over’, maar materieel, net zo aanwezig als longen, maag en lever. Dit potentieel krijgt meestal weinig kans zich te ontwikkelen vanwege onze overmatige oriëntatie op ‘het hoofd’(kennis) en onze (nu wetenschappelijk aantoonbare) misverstanden over de structuur van rationaliteit.


Een doodsklap voor het ego


Deze voor het hoofd slecht te verteren waarheid, maakt een ware revolutie mogelijk:

leiderschap blijkt relatief gemakkelijk te vergroten, zonder veel woorden, van binnenuit. Vergeet verdere modellen, hypes en verouderde misverstanden.


De vijf belangrijkste eigenschappen van een leider


Leiderschap van binnenuit kent vijf eigenschappen die verantwoordelijk zijn voor 80% van de mate van leiderschap:


- Het vermogen tot reëel zijn

- Het vermogen tot ‘er zijn’ en gecenterd zijn

- Het vermogen tot voelen

- Het vermogen om vertrouwen te kunnen geven en te kunnen functioneren in wederzijdse afhankelijkheid

- Het vermogen om contact te maken


Deze vermogens zetelen op concrete plekken in het lichaam en zijn te vergroten met, in de basis, eenvoudige oefeningen.

De leiderschapscursus met de grootste hefboomeffecten die we op dit moment kennen.


Een eye-opener!


Meer achtergronden? Kijk hier!


Voor info: 038-4549750, of via het contactformulier

TerugÉchte kennis komt niet alleen van buiten