© Wagenaar Consultancy | Zwolle

WAGENAAR
CONSULTANCY

HomeWijWerkgebiedenPublicatiesEnglishContact

26

ORGANISATIE VAN BINNENUIT

MEER DAN

JAAR!

Verandering


In


Alle


Iedere


De

Advisering


Organisaties


Niveaus


Bedrijfstak


Top

ALTIJD STERKER VAN BINNENUIT


Veel nieuwe ideeën zijn 'nieuw' aan de buitenkant, maar nadat de hypes zijn vertrokken blijven in de praktijk vaak dezelfde problemen over.

Wanneer het om échte verandering en toepassing in de praktijk gaat, dan zijn er blijkbaar andere dingen belangrijker dan wéér een nieuwe theorie of een nieuw model, met niet zelden demotiverende teleurstelling als achterblijvend resultaat.


De echte kracht om duurzaam effectief te functioneren komt niet van buiten, maar van binnenuit. Onze expertise is die kracht te vergroten, zowel voor de organisatie als geheel, als voor de individuen die er werken.

Wij hebben ons gespecialiseerd in mensen en hun relatie met de organisatie en de meeste problemen, uitdagingen, mogelijkheden en oplossingen die daaruit voortkomen.


Geen twee organisaties zijn hetzelfde. We houden onszelf scherp door naast de soorten problemen die we hebben leren herkennen en oplossen, ook steeds weer de unieke positie en samenstelling van een organisatie te blijven zien.


Wij werken samen met de mensen in uw organisatie en helpen hen de organisatie en zichzelf te ontwikkelen. Samen mét hen vinden we oplossingen die echt werken, zodat ze dit ook kunnen wanneer wij onszelf overbodig hebben gemaakt en weer weg zijn.


Al meer dan 25 jaar bieden we naast advisering, hulp bij effectieve implementatie: oplossingen die in de praktijk werken.

Van binnenuit.

Direct naar:

Waarde-toevoegende inspiratiesessies,

diverse multinationals gingen u voor!

Boven hier

Boek van Bonne Wagenaar

Organisatie van binnenuit

hier

Coaching


Mensenpotentieel


Op


Binnen


Aan

Nieuw! Echte kennis komt niet alleen van buiten:

Kracht van binnenuit-cursussen

hier